Kurzy první pomoci pro dospělé

Nabízíme Vám výuku první pomoci v kurzech o rozsahu 4 - 40 hodin. Výuka je zaměřena na laickou první pomoc (dle platných Standardů první pomoci) tedy poskytování první pomoci s minimálním počtem pomůcek případně jen holýma rukama. Pro nácvik životzachraňujících úkonů používáme resuscitační modely dospělého člověka i dítěte a další pomůcky. Účinnost Vaší resuscitace vyhodnotíme na PC. U delších kurzů využíváme větší prostor pro praktický nácvik - obvazování, manipulaci s poraněným, resuscitaci. Součástí kurzů je praktický nácvik situací s využitím maskovaných zranění.

S výukou první pomoci máme mnohaletou zkušenost. Lektory jsou zkušení instruktoři první pomoci, medici, zdravotní sestry.

Ceny u jednotlivých kurzů jsou stanoveny pro jednotlivce, u skupin lze využít množstevní slevy dle počtu účastníků.


Životzachraňující úkony


Čtyři hodiny pro život

Nejzákladnější kurz pro ty, kteří chtějí umět zachránit lidský život. Doba trvání: 4 hodiny. Obsahem kurzu je zástava oběhu u dospělých a dětí, oživování, bezvědomí. Teorie omezena na nutné minimum, důraz kladen na praxi.

Cena kurzu: 450,- Kč

První pomoc s AED

Výuka životzachraňujících úkonů s použitím automatického externího defíbrílátoru, který je určen i pro použití laickým zachráncem. Kurz v rozsahu 4 hodin.

Cena kurzu: 550,- Kč

První pomoc u dětí

4 hodinový kurz první pomoci pro maminky, pedagogy a další zájemce zaměřený na poskytování první pomoci u dětí a prevenci úrazů

Cena kurzu: 450,- Kč

První pomoc u seniorů

4 hodinový kurz první pomoci pro všechny zájemce zaměřený na poskytování první pomoci u seniorů a prevenci úrazů

Cena kurzu: 450,- Kč


Akreditované kurzy


Základy první pomoci

Představuje základní kurz první pomoci ČČK pro širokou veřejnost. ČČK je pro tuto normu držitelem akreditace European First Aid Certificate. Kurz má mezinárodní platnost.

Tento 12 hodinový kurz vás seznámí se základy první pomoci. Naučíte se ošetřit zejména život ohrožující stavy. Je vhodný např. pro povinné školení zaměstnanců dle zákoníku práce, pro studenty připravující se na zaměstnání.

Cena kurzu: 1200,- Kč (studenti 900,-Kč)

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy

Rozšířený akreditovaný kurz dle požadavku MŠMT na 20 hodin pro pedagogické pracovníky.

Náplň kurzu zaměřena na první pomoc v prostředí školy, rozšířen praktický nácvik.

Cena kurzu: 2200,- Kč

Zdravotník zotavovacích akcí

Jedná se o 40 hodinový akreditovaný kurz, který je určený pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších zotavovacích akcích pro děti a mládež. Představuje nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který OS ČČK nabízí.

Kurz je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci - jak život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí pro děti a mládež a péči o nemocné. Budoucí zdravotníci se vzdělávají ve svých právech a povinnostech dle vyhlášky a dozvědí se o správném vybavení lékárničky.

Cena kurzu: 4000,- Kč

Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí

Možnost prodloužení průkazu pro absolventy kurzů ZZA, rozsah kurzu 6 - 8 hodin.

Průkaz se prodlužuje na další 4 roky.

Cena kurzu: 800,- Kč


Ostatní kurzy


Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

Základní školení první pomoci pro budoucí řidiče - rozsah 6 hodin

Nabídka platí pro autoškoly.

Praktický kurz první pomoci - autonehoda

Kurz nejen pro řidiče, kteří si chtějí vyzkoušet zachránit lidský život

Praktický kurz v rozsahu 4 hodin

Cena kurzu: 600,- Kč

Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

Kurz v rozsahu 6 hodin pro dobrovolné hasiče

Zaměření na praktický nácvik životzachraňujících úkonů a první pomoci se zřetelem na popáleniny, inhalační otravy a otravy všeobecně.

Nabídka platí pro jednotky PO.

První pomoc pro příslušníky tísňových složek

Celkový rozsah 12 hodin

Rozšířený kurz první pomoci pro policisty, hasiče a další složky IZS.,

Nabídka platí pro složky IZS.

Kurzy první pomoci pro organizace, školy, firmy

Speciální kurzy

Po dohodě pořádáme kurzy první pomoci v délce a rozsahu dle přání různých organizací, škol nebo firem.

Cena dle kalkulace.


Objednání kurzů

Zde si můžete stáhnout přihlášku pro jednotlivce a zaslat na náš email.

Sponzoři