Mezinárodní humanitární právo

Český červený kříž se zabývá šířením mezinárodního humanitárního práva. U zrodu jeho soudobé podoby stál r.1864 Mezinárodní výbor ČČK.

Mezinárodní humanitární právo (MHP) reguluje ozbrojené konflikty s cílem je maximálně humanizovat - MHP je souborem norem mezinárodního práva upravujících způsob vedení ozbrojených konfliktů za účelem zmírnění lidského utrpení způsobeného ozbrojeným konfliktem a poskytnutí ochrany vybraným skupinám osob v době ozbrojeného konfliktu, a to především těm, které se přímo neúčastní boje nebo z něj byly vyřazeny (v důsledku nemoci, zranění či zajetí).

Základním kodexem norem mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů (z r.1949) a jejich dodatkové protokoly (z r.1977 a 2005).

Seznámit se s MHP mohou i studenti středních škol, pro které pořádáme besedy, stačí nás kontaktovat.


Sponzoři