Prodej publikací k výuce

Základní norma zdravotnických znalostí

MUDr. Pavel Srnský

Vydal Úřad ČČK 2008

Publikace vyšla ve 2. rozšířeném vydání. Je určena pro účastníky školení Základní normy zdravotnických znalostí včetně jejího nadstavbového modulu pro pedagogické pracovníky.

Cena: 60,- Kč

První pomoc u dětí

MUDr. Pavel Srnský

Vydal Úřad ČČK, 2007

Již 3. aktualizované vydání je určeno rodičům a všem dospělým, kteří se o děti starají. Kniha přináší základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, případně jak těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý a dostatečný návod, jak tyto situace řešit a jak postupovat v rámci první pomoci.

Cena: 80,- Kč

Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci

MUDr. Juljo Hasík

Vydal Úřad ČČK 2008

2. vydání příručky pro potřeby školení předlékařské první pomoci vzniklé v odborné gesci katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ. Zohledňuje především změny resuscitačních postupů dle nově přijatých guidelines na konferenci ILCOR a následně schválených Evropskou radou pro resuscitaci. Druhé vydání je mírně rozšířeno a má novou grafickou úpravu.

Cena: 60,- Kč

Standardy poskytování první pomoci

Kolektiv autorů (MUDr. J. Hasík; MUDr. P. Srnský, MUDr. J. Škola, MUDr. K. Štěpánek, MUDr. P. Vlk)

Vydal Úřad ČČK 2012

2. upravené vydání základního metodického materiálu pro výuku předlékařské první pomoci. Standardy první pomoci vydává ČČK od r. 2002 po schválení příslušnými ministerstvy jako závaznou příručku, která obsahuje standardizované postupy poskytování první pomoci určené pro výuku první pomoci laiků.

Druhé vydání odráží změny v teorii i praxi poskytování první pomoci a má novou formální i grafickou úpravu.

Cena: 60,- Kč

Sponzoři