Rekondiční pobyty


Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě si Vás dovoluje oslovit s nabídkou

Rekondičního pobytu pro seniory 2020 ve Wellness Hotelu MAS v Sezimově Ústí

Hotel MAS je situován v historickém městě Sezimovo Ústí v Jižních Čechách

Pobyt je dotován Ministerstvem zdravotnictví : věk 60 + diagnóza: pohybové ústrojí

Termín: 1. 11. - 7. 11 2020

Cena: 5.800,- Kč

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, příplatek za jednolůžkový pokoj 200,- za noc.

*****

Pokud se rozhodnete, že s námi pojedete, postupujte následovně:

Bližší informace získáte na adrese:

Oblastní spolek Českého červeného kříže, Bartoňova 1006, 547 01 Náchod

č. tel.: 739 724 244 , e-mail: nachod@cervenykriz.eu

Přihláška ke stažení

Sponzoři